Hogsflesh
Caroline  b. 1827, d. 1875
Thomas  b. 1821