Hogsflesh
Caroline b. 1827, d. 1875
Thomas b. 1821